ต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความอิสระ ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนทุกที่
ให้เป็นที่ทำงาน สังสรรค์และพบปะพูดคุยร่วมกันได้ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม
และเพิ่มเติมคือการที่ทุกคนได้ช่วยให้ผู้ประกอบการได้อยู่รอดต่อไป

อันดับผู้มียอดสะสมแต้ม
ความอยู่รอดของผู้ประกอบการ

(Survival Points)

 • 1

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • 69,946 P

 • 2

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • 39,101 P

 • 3

 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 • 35,851 P

 • 4

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 21,535 P

 • 5

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 • 13,574 P

 • 6

 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • 7,336 P

 • 7

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 5,768 P

 • 8

 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 • 4,434 P

 • 9

 • บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • 1,909 P

 • 10

 • BBGI Public Company Limited

 • 1,236 P